Tuesday, May 31, 2011

ဘာေၾကာင့္ မတူရတာလဲ

ျပႆနာတစ္ခုခုနဲ႔ၾကံဳရင္ ဒီျပႆနာသည္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲဟု အေၾကာင္းကို ရွာေသာသူ
ေလာကမွာနည္းပါတယ္။ ဒီျပႆနာ ဘယ္အခ်ိန္ကျဖစ္တာလဲ ? ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲဟု
အေၾကာင္းမဟုတ္သည္ကုိသာ ရွာၾကသည္။ ယၡဳ သူေဌးကေတာ္ ဓမၼဒိႏၷာသည္ကား သူေဌးၾကီး
ဘာေၾကာင့္ အရင္ကနဲ႔ မတူရသလဲ ဟု အေၾကာင္းတရားကိုသာ ရွာပါတယ္။
ဒါနဲ႔ သူေဌးၾကီးက စဥ္းစားတယ္၊ အင္း ဒီျပႆနာကေတာ့ မေျပာမၿပီး မတီးမမည္ ဆိုသလို
ေျပာျပမွ သေဘာက်ေခ်ေတာ့မယ္လို႔ စဥ္းစားျပီး၊ ခ်စ္ႏွမေမာင္ၾကီးကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏
တရားေတာ္ကို နာၾကားရျပီး တရားထူးရလာျပီ၊ ဒီေတာ့ ႏွမေတာ္ အိမ္မွာေနလိုက ေမာင္ၾကီးကို
အစ္ကိုၾကီး တစ္ေယာက္ပမာထားျပီးေန၊ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုကလည္း ေမာင္ၾကီးခြင့္ျပဳ
တယ္ လို႔ ရွင္းျပလိုက္တယ္။
ဒီစကားၾကားလိုက္ရေတာ့ ဓမၼဒိႏၷာရင္ထဲမွာ မခံခ်င္စိတ္နဲ႔မာနေလးျဖစ္သြားတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္
ေပါ့ေလ ကာမဂုဏ္ေတြခံစားဖို႔ကလည္း အရြယ္ေကာင္းပဲရွိေသး၊ အလွဂုဏ္နဲ႔ ဓနမာန္ကလည္း
ေျပာစရာမရွိေလာက္ေအာင္ ျပည့္စံုေနတဲ့ မိန္းမသားတစ္ဦးဟာ အမ်ိဳးသားရဲ႔ စြန္႔ပယ္ျခင္း ခံရ
ေလေတာ့..........။ သို႔ေသာ္ ဓမၼဒိႏၷာရဲ႔မာနတို႔သည္ ေကာင္းေသာ ရဲရင့္ျခင္းဘက္သုိ႔
ဦးတည္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို တရားထူးဆိုတာကို ေမာင္ၾကီးတို႔ အမ်ိဳးသားေတြကပဲ ရႏိုင္တာ
လားလို႔ ျပန္ေမးလိုက္ပါတယ္။ သူေဌးၾကီး ၀ိသာခကလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ တရားေတာ္ဆိုတာ
က်င့္ရင္က်င့္တဲ့သူ အက်ိဳးရပါတယ္။ မိန္းမ၊ ေယာက္်ား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ခြဲျခားမႈ မရွိပါဘူး လို႔
ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ ဓမၼဒိႏၷာက သူေဌးၾကီးထံ ခြင့္ေတာင္းပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ကို ဘိကၡဳနီ
ျပဳခြင့္ေပးပါ လို႔ ခြင့္ေတာင္းလိုက္တယ္။
သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ရွိတဲ့သူေတြမ်ားကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ေရာ၊ လုပ္ရပ္ေရာ ျပတ္သားပါတယ္။
အရင္ကနဲ႔ ဘာေၾကာင့္မတူေတာ့တာလဲ ဆိုတာကို အေျဖရွာရသြားခ်ိန္ကစျပီး သီလ၊ သမာဓိ၊
ပညာ တရားေတြကို အရင္ကနဲ႔ မတူေအာင္ ျဖည့္က်င့္လိုက္တာ မၾကာခင္ ရဟႏၱာ ျဖစ္သြားပါ
ေတာ့တယ္............။ သူေတာ္ေကာင္းမွန္ရင္ အရင္ကနဲ႔မတူေအာင္ကို တစ္ေန႔တျခား
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ တိုးပြားေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ ) ျပည့္ျပည့္

Read more...

အရင္ကနဲ႔ မတူတဲ့ သူ

ေအာ္ ထူးျခားပါလားလို႕ စိတ္ထဲျဖစ္မိတာပါ။ သာသနာႏွစ္ ၂၅၅၅-ခု စစခ်င္း ႏွစ္ကူးေန႔မွာပါ
တနည္းေျပာရရင္ ဘုရားရွင္သာသနာေတာ္ၾကီးတည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း၂၆၀၀
ျပည့္ေသာႏွစ္ပင္တည္း။ ယေန႕သာသနာေတာ္ႏွစ္ေရတြက္ေနၾကသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္
ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီးႏွစ္ကုိ ေရတြက္ေနၾကျခင္းပါ။ အကယ္၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔မွစၿပီး
၀ါ ၄၅-၀ါပါ ထည့္တြက္လိုက္လွ်င္ ဤလူ႕ေလာကတြင္ သာသနာေတာ္ၾကီးတည္တံ့ေနသည္
မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ပင္ရွိခဲ့ပါျပီ။ ထိုသို႔ထူးျခားသည့္ႏွစ္သစ္အစတြင္ တရားေလးတစ္ပုဒ္
ေဟာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ေလးက အရင္ကနဲ႔ မတူတဲ့သူ ပါတဲ့။
အရင္ကနဲ႔မတူေတာ့ဘဲ ထူးျခားသြားတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေၾကာင္းရယ္ပါ။ သဂၤါယနာတင္
ထားတဲ့နိကယ္ငါးရပ္ထဲက မဇၥ်ိမနိကယန္၊ မူလပဏၰာသ မွာလာတဲ့စူဠေ၀ဒလႅသုတ္မွ သူေဌး
ၾကီး၀ိသာခ ႏွင့္ သူေဌးကေတာ္ ဓမၼဒိႏၷာတို႔ အရင္ကနဲ႔ ဘာေၾကာင့္မတူေတာ့တာလဲ ဆိုတာ
ေလးကို ေဟာေျပာရင္း သေဘာက်မိတယ္။ ေလာကသဘာ၀ကိုပါ။ ေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီး
ေတြသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို မယံုၾကဘူး။ တစ္ခုခု ျဖစ္တာနဲ႔ သံသယမ်က္လံုးနဲ႔ ၾကည့္တတ္
ၾကတယ္။ ေအာ္ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားခဲ့တဲ့ ဘ၀တစ္ခုကို ဘာအေၾကာင္းနဲ႔မွ အပ်က္စီး
မခံဘူး ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး နည္းၾကတာ ေတြ႔ရလို႔ပါ။
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ သိကၡာသံုးရပ္ အက်င့္ျမတ္ေတြ ျဖည့္က်င့္ေနေသာ သူေဌးၾကီး
၀ိသာခဟာ တစ္ေန႔မွာ သူ႔ရဲ႔အမူအယာေတြ အရင္ကနဲ႔မတူဘဲ ျဖစ္လာတယ္။ သူရဲ႕ ဇနီးနဲ႕လည္း
အရင္လို အတူမေနေတာ့ဘဲ ေရွာင္ဖယ္ ေရွာင္ဖယ္လုပ္လာတဲ့အခါမွာ သူေဌးကေတာ္ ဓမၼဒိႏၷာ
မည္သုိ႔မည္ပံုမွ် မခံစားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူေဌးၾကီးထံသြားၿပီး အကယ္၍ မိမိမွာ အျပစ္
တစ္စံုတရာရွိခဲ့ပါလွ်င္ ျပဳျပင္ဖို႕ မည္သည့္အျပစ္ေၾကာင့္ ခုလိုဆက္ဆံရပါသလဲလို႔ ေမးျမန္းလိုက္
တယ္။ ဒီေနရာမွာ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ရွိသူက သူအခုလိုေျပာင္းလဲျပီးအရင္နဲ႔မတူတာသည္
အျပင္မွာမ်ားေနာက္ထပ္အသစ္ေတြ႕ေနလို႔လားလို႔ မေတြးပါဘူးေနာ္။ မိမိ၏ အျပစ္ရွိေနလို႔မ်ားလား
လို႔ မိမိအျပစ္ကိုသာ ေမးပါတယ္။ ကဲ ကိုယ္ေဘးကလူမ်ား အရင္ကနဲ႔ မတူဘဲ ျဖစ္လာရင္ မိမိေကာ
ဘယ္လိုစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးနဲ႔ ေမးမလဲ ?
ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ ) ျပည့္ျပည့္

Read more...

Tuesday, May 10, 2011

ဘ၀စာမ်က္ႏွာေပၚမွ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ား ( ၃ )

တိုက္ဆိုင္မႈဆိုတာ လိုက္ကိုင္ၾကည့္လို႕မရမွန္း အခုမွပဲသိေတာ့တယ္။
တိုက္ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေတြးေနတဲ့ ကၽြႏု္ပ္ဆီသုိ႕ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုက ထပ္ေရာက္
လာပါတယ္။ တိုက္ဆိုင္လိုက္တာမ်ားကြာ...........ဆိုသလိုေပါ့။
ကားေပၚက ဆင္းဆင္းခ်င္း ဘယ္ၾကြမလို႔ပါလဲ အရွင္ဘုရားဆိုျပီး အနား
ေရာက္လာတဲ့ တကၠစီ သမားေၾကာင့္ ေတြးလက္စ အေတြးေလးေတြေပ်ာက္သြားတယ္။
ဒါနဲ႕ သူ႕ကို ေရေက်ာ္ကို လို႕ေျပာရင္း ၾကည့္မိေတာ့ ဟိုတစ္ေခါက္ ေတာင္ငူကျပန္လာ
တုန္းက ငွားဖူးတဲ့ ကားသမားမွန္း ခ်က္ခ်င္းမွတ္မိလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႕ ကားေပၚတက္ေတာ့
သူက ျမိဳ႕ထဲလမ္းၾကံဳဆိုျပီး ေနာက္ထပ္ ပါစင္ဂ်ာ တစ္ေယာက္ကိုထပ္တင္တယ္။ ေအာ္
ဒါလည္း ဟိုတစ္ေခါက္က အတိုင္းပါလားလို႕ ေတြးမိျပီး ျပံဳးမိတယ္။ ေအာ္ .. ေတာင္ဥကၠလာ
ကို ကားစီးတာ ႏွစ္ေခါက္ရွိျပီ ႏွစ္ေခါက္စလံုးမွာ ဒီကားသမားနဲ႕ခ်ညး္တိုးတာ ဒါလည္း
ေရစက္လား၊ မီးစက္လားေတာ့မသိပါဘူး။ ကားေပၚေရာက္တာနဲ႕ ကားသမားဟာ သူ႕ရဲ႕
ဟိုတစ္ခါ လာတုန္းက အက်င့္အတိုင္း ေပါက္ေပါက္ေဖာက္ပါေတာ့တယ္။ ကိုယ္ကလည္း
သြားေျပာမိတာကိုး....။ ဒကာၾကီး ဆြမ္းခ်ိန္နီးလို႕ ခပ္သုတ္သုတ္ေလးေမာင္းေပးပါလို႕။
အင္း ျပႆနာကစျပီ။ အရွင္ဘုရားေရ အျမန္လိုမွ အေႏွးေတြ႕ျပီဆိုပဲ။ ေရွ႕ကကားကလည္း
မီးပြိဳင့္စိမ္းေနတာကို သုပ္သုပ္မထြက္ဘူး ေႏွးေကြးလုပ္ေနတာကိုး...။ ဒါနဲ႕ စကားေျပာရင္း
ဒကာၾကီးနဲ႕ ဟိုတစ္ခါ ဦးဇင္းေတာင္ငူက ျပန္လာတုန္းကလည္း ကားငွားဖူးတယ္ေနာ္လို႕
ေျပာေတာ့ ဟာ ဟုတ္တယ္ အရွင္ဘုရားပဲမဟုတ္လားတဲ့ တပည့္ေတာ္လည္း မွတ္မိသလိုလို
ေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ေလာက္တိုက္ဆိုင္လိမ့္မယ္လို႕ မထင္မိလုိ႕ဘုရား။ အင္း
ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္သား တစ္ေန႕တစ္ေန႕ ကားငွားျပီးစီးသူေတြ နည္းမွာမဟုတ္ေပ။
ထိုအထဲတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား မည္မွ်ပါမည္ကိုလည္း မသိပါေလ။ သုိ႕ေသာ္ သူက ဒီ
ေရစက္ကုိလက္ခံပံုရတယ္။ အရွင္ဘုရား နဲ႕ တပည့္ေတာ္ ေရစက္ပါလို႕ ျပန္ဆံုတာေပါ့
ဘုရားတဲ့ ....။ ဒါေၾကာင့္ ငါးရာေလ်ာ့လိုက္ပါတယ္ဘုရားတဲ့။ ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးး။
တိုက္ဆိုင္ပံုကေတာ့မ်ား.........။ ေရစက္ကိုပဲ ေက်နပ္ရေတာ့မလားမသိပါဘူးေနာ္။
ေအာ္ ဘ၀ ဘ၀ စာမ်က္ႏွာေလးတစ္ရြက္ေပၚမွာတင္ တိုက္ဆိုင္မႈေတြမ်ားလိုက္ပါဘိေနာ္။
သံသရာစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ကား တိုက္ဆိုင္မႈေပါင္း အင္း သူတို႕အေျပာနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့
ေရစက္ေပါင္း၊ မီးစက္ေပါင္း မည္မွ်ရွိလုိက္မည္နည္း။
ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ ) ျပည့္ျပည့္

Read more...

Sunday, May 8, 2011

ဘ၀စာမ်က္ႏွာေပၚမွ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ား ( ၂ )

တိုက္ဆိုင္မႈရွိတယ္ဆိုတာ တိုက္ဆိုင္လို႕ပါ။ အားလံုးတိုက္ဆိုင္
ဖူးၾကမွာပါ။ တိုက္ဆိုင္သျဖင့္ ဘယ္လိုမ်ားခံစားရပါသလဲလို႕ေမးရင္ေတာ့။
တိုက္ဆိုင္ဖူးၾကသူတိုင္းသိၾကမွာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ ၀မ္းသာစရာေလးမ်ား
တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ေၾကာက္လန္႕ဖြယ္ရာမ်ား၊ ေအာ္ တစ္ခါတစ္ေလ
ေတာင္ငူစာဆိုနတ္သွ်င္ေနာင္ ေျပာသလိုေလး လြမ္းဖြယ္ရယ္မကုန္ တဲ့
လြမ္းေမာဖြယ္တိုက္ဆိုင္မႈေလးေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့ေလ။ ဒီတစ္ခါ တိုက္ဆိုင္
တာကေတာ့ အေ၀းေျပကားေပၚမွာပါ။ ေတာင္ငူ-ရန္ကုန္ အေ၀းေျပးကား
ေတြကို ေနာက္ပိုင္းပိုမိုစီးျဖစ္လာတယ္။ ရထား စီးရတာသက္သာေပမယ့္
အခ်ိန္သက္သာဖို႕ ကားကိုပဲေရြးခ်ယ္ျဖစ္လာတယ္။
တစ္ခါက ေတာင္ငူကေနအျပန္ ကားေပၚမွာအိပ္ျပီးပါလာခဲ့တာ။
ကားအေပၚေရာက္တာနဲ႕ ဇာတ္ကားတစ္ကားျပေနတာ။ ကိုယ္လည္းအိပ္ခ်င္
တာနဲ႕ အိပ္လာခဲ့တာ ဘာျပလို႕ျပမွန္းလည္းမသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ႕ အိတ္ထဲက
ဖုန္းျမည္မွ ကမန္းကတန္းထျပီး ဖုန္းကိုင္တာ .....။ ဖုန္းကျမည္ေနတယ္ !
ဒါေပမယ့္ ဖုန္းကမ၀င္ပဲျမည္ေနတာ။ အံ့ၾသစရာပါပဲလားလို႕ ေတြးမိတယ္။
ေသခ်ာနားေထာင္ေတာ့ ဖုန္းသံျမည္ေနပါတယ္။ ေအာ္ အဲ့ေတာ့မွ သေဘာ
ေပါက္မိတယ္။ ကိုယ့္ဖုန္းထဲက ဖုန္းသံသည္ ကားေပၚျပေနေသာ ဇာတ္ကား
ထဲမွ ဇာတ္၀င္သီခ်င္းရဲ႕ intro ေတးသံ ျဖစ္ေနတယ္။ ရယ္ခ်င္မိသြားတယ္။
အိပ္ခ်င္သလိုလုိျဖစ္ေနေသာ မ်က္လံုးတစ္စံုသည္လည္း ေသာမနႆစိတ္
အစဥ္ေၾကာင့္ ၾကည္လင္သြားပါျပီ။ ေအာ္ ဖုန္းထဲက ring သံကို ဘယ္ကေန
ဘယ္သူက ထည့္ေပးလိုက္သည္မမွတ္မိေတာ့။ သို႕ေသာ္ တီးလံုးသံ ယဥ္ယဥ္
ေလးမို႕ ထည့္ထားခဲ့တာ။ ခု မထင္မွတ္ပဲ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဒီသီခ်င္းပါေသာ
ဇာတ္ကားနဲ႕ လာတိုးေနရေသးေနာ္.....။
ေအာ္ တိုက္ဆိုင္မႈေတြရွိလာေတာ့လည္း.............................။
ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ ) ျပည့္ျပည့္

Read more...

ဘ၀စာမ်က္ႏွာေပၚမွ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ား ( ၁ )

လူသားတိုင္းမွာ တိုက္ဆိုင္မႈဆိုတာ အထိုက္အေလ်ာက္ရွိတတ္စျမဲပါ။
အင္း ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ေျပာရရင္ေတာ့ လူသားတစ္ေယာက္ဘ၀ ရရွိလာတာ
ကိုက တိုက္ဆိုင္မႈပါပဲေလ။ ကံ ဆိုေသာ သခၤါရေတြတိုက္ဆိုင္လုိ႕မဟုတ္ပါေလာ။
ေအာ္ ထိုကဲ့သုိ႕ တိုက္ဆိုင္မႈေတြၾကားကေန ဘ၀မွာအထူးဆန္းဆံုးနဲ႕ အမွတ္မိဆံုး
တိုက္ဆိုင္မႈေလးေတြကို သတိရတိုင္းျပံဳးမိရာကေန ထိုအျပံဳကေနတဆင့္ ကီးဘုတ္
ေပၚလက္ေတြေရာက္ခဲ့ရတာပါ။
ေအာ္ ဘ၀တစ္ေကြ႕မွာ သူနဲ႕စေတြ႕တာက ေက်ာင္းတက္ဖို႕သြားေသာ
ဖယ္ရီကားေပၚမွာပါ။ စေတြ႕ကတည္းက သတိထားမိေလာက္ေအာင္ သူ႕အရပ္
ကရွည္တာပါ။ မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္ အရပ္ရွည္ရွည္ သူ႕ပုံစံ သူ႕ဟန္က ကားေပၚ
မွာ အထင္ရွားဆံုးေပါ့။ ဒါနဲ႕ ေက်ာင္းေရာက္လို႕ အားလံုးကိုယ္စီဆင္းသြားၾက
ျပီး အတန္းေတြတက္ကာ ေမ့ေလ်ာ့သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အခ်ိန္ေတြ ၾကာျပီး
သံုးႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေန ဥပေဒတက္ေနေသာ
သူ႕သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ ျမင္ျမင္ခ်င္းသူ႕ကို မွတ္မိလိုက္ပါတယ္။
မင္းငါ့ကို မွတ္မိလားလို႕ ေမးေတာ့။ အရွင္ဘုရားကို ျမင္ဖူးသလိုလုိေတာ့ ရွိသား။
အံမယ္ ေအးေပါ့ တကၠသိုလ္မွာက သကၤန္း၀တ္နဲ႕ ေက်ာင္းတက္တာဆိုလို႕ တစ္
ပါးစ ႏွစ္ပါးစ ပဲ ရွိတာဆိုေတာ့ ျမင္ဖူးသလိုလို ရွိမွာေပါ့။ မင္းကိုေတာ့ တို႕ ေကာင္း
ေကာင္းၾကီးမွတ္မိတယ္ကြာလို႕။ ေက်ာင္းကို စသြားတဲ့ေန႕က ေက်ာင္းကားေခါင္မိုး
ေပၚမွာထိုင္စီးၾကတာ ဒကာေလးက ဦးဇင္းေဘးကမဟုတ္လားလို႕။ ကားေပၚက
ဆင္းေတာ့ ဘယ္သူနဲ႕ စကားေျပာေနတာက အစေျပာလိုက္ေတာ့။ အာ ဦးဇငး္က
အကုန္မွတ္မိတာပဲေနာ္တဲ့။ ေအး အဲ့ဒီတုန္းက မင္းက ခုထက္ပိုျပီးအသားလတ္ေသး
ခုေတာ့ မည္းျပီး ပိန္သြားလိုက္တာကြာလို႕ ဆိုေတာ့ သူလည္း အရင္ကတည္းက
ရင္းႏွီးျပီးသားလိုျဖစ္သြားျပီး သူ႕သူငယ္ခ်င္းကို လွည့္ျပီးေျပာတယ္ တို႕အရွင္က
ဥာဏ္ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာပဲေနာ္တဲ့။ ေအာ္ သညာသတိနဲ႕ ပညာအသိတို႕
ဟာကြာပါတယ္။ သညာဆိုတာ မွတ္သားတဲ့အလုပ္ကိုပဲလုပ္တာပါ။ မွတ္ရံုမွတ္
တယ္။ ပညာကေတာ့ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားတတ္တဲ့ အသိဥာဏ္ပါ ပါတယ္လို႕ ေျပာ
ျပရင္း တိုက္ဆိုင္မႈေလးကို မွ်ေ၀လိုက္ရပါတယ္။
ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ ) ျပည့္ျပည့္

Read more...

အမွားၾကာရင္ အမွန္ထင္

မွားေနတာကို မွားေနပါတယ္လို႕ ၀န္ခံရဲဖို႕ဆိုတာ တကယ္မလြယ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ လူေတြကိုယ္မွန္တယ္ထင္တာကို သူမ်ားက မွားတယ္ေျပာဘယ္လိုမွ
လက္မခံၾကဘူး။ ေလာကၾကီးမွာ လူတိုင္းအရိုးထဲထိ စြဲျပီး ထင္ေနၾကတဲ့ အမွား
ၾကီးတစ္ခု ရွိပါတယ္။ လူတိုင္းလိုလို လက္ခံၾကတယ္။ လူတိုင္းလိုလုိေျပာဆို
ၾကတယ္။ လူတိုင္းလိုလို ယံုၾကည္ေနၾကတာ။ လူတိုင္းလိုလုိ က်င့္သံုးေနၾက
တာအဆိုးဆံုးေပါ့။ ထိုကဲ့သို႕ လိုလိုေပါင္းမ်ားစြာကို ဘယ္လိုမ်ား ျပဳျပင္ေပးရ
ပါ့မလဲလို႕ ေတြးမိရင္း မိမိရဲ႕ ဘေလာ့ကေန ဖတ္မိသူမ်ား နားလည္ၾကပါေစ
ဆိုတဲ့ ေစတနာနဲ႕ဒီေန႕ ဒီစာေရးလိုက္ရတာပါ။
လူ႕ဘ၀ကို အပိုင္းသံုးပိုင္းပိုင္းၾကပါတယ္။ ပထမအရြယ္မွာ ပညာရွာရ
မယ္တဲ့။ ဒုတိယ အရြယ္က်ေတာ့ စီးပြားရွာရမယ္တဲ့။ ေနာက္ရွာခ်င္တာမ်ားရွိ
ရင္လည္း ရွာၾကေသးတယ္။ အဲ တတိယအရြယ္ေရာက္ေတာ့ တရားရွာမယ္။
ထိုကဲ့သုိ႕ပိုင္းျခားျပီး လူအမ်ားစုဟာ ရွာေဖြေနၾကေပါ့။ အသက္ရွင္ေနၾကေပါ့။
ေအာ္ ဘယ္သူကမ်ား ပိုင္းျခားေပးခဲ့ပါလိမ့္ေနာ္။ ဒါကို မွားတယ္ေျပာရင္ ဘယ္
သူကမွ လက္မခံၾကဘူး။ မွားတယ္လို႕ ဆိုခ်င္တာထက္မမွန္ဘူးလုိ႕ ေျပာလိုက္
ခ်င္တာ။ အားလံုးစဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ေလ။ ပထမ အရြယ္ဆိုတာ ေမြးေသာအခ်ိန္မွ
၂၅ ႏွစ္ ထိတဲ့ ဒုတိယ အရြယ္က်ေတာ့ ၂၅ မွ ၅၀ ထိတဲ့ တတိယအရြယ္ဆိုသည္
ကား ၅၀ မွ ၇၅ ပါတဲ့ ။ ဆိုေတာ့ အရြယ္နဲ႕ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္
ၾကပါသလဲဆိုရင္ ပထမအရြယ္ ပညာရွာတယ္ တရားလာမေျပာနဲ႕။ ဒုတိယအရြယ္
စီးပြားရွာတယ္ တရားဆိုတာ အဘိုးၾကီး အဘြားၾကီးျဖစ္မွလုပ္ရတာ ဒီေတာ့ ငယ္
တုန္းရြယ္တုန္း မတရားတာေလးေတြ လုပ္ထားအံုးမယ္ဆိုျပီး။ ေအာ္ တရားဆိုတာ
ဘယ္သူေတြအတြက္လဲ ? ျမတ္စြာဘုရားရွင္ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုတာ
လူသားအားလံုးခ်မ္းသာအက်ိဳးအတြက္ပါ။ တရားဓမၼေတြ ဆိုတာ အရြယ္အားလံုး
အတြက္ပါ။ က်င့္ရင္က်င့္ေသာသူကို ေန႕ညမဆိုင္း အက်ိဳးေပးပါတယ္။ ပထမအ
ရြယ္ပညာရွာတယ္ တရားနဲ႕ရွာလို႕ေကာ တရားသျဖင့္ပညာရွာလို႕ေကာ မရဘူး
လား။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးလက္ထက္ေတာ္ကတည္းက ခုနစ္ႏွစ္သား
နဲ႕ ရဟႏၱာျဖစ္ၾကတာေတြ အမ်ားၾကီးရယ္ပါ။ ကဲဒုတိယအရြယ္ စီးပြားရွာရင္ေကာ
တရားသျဖင့္ရွာလိုက္ပါ။ ဒါဟာ တရားကိုေလးစားေသာအားျဖင့္ တရားႏွင့္အညီ
ေနထိုင္ျခင္းပါပဲ။ တရားကို က်င့္သံုးတာပါပဲ။ ခုေတာ့ တရားရွာရမယ္အရြယ္ မ
ဟုတ္ေသးပါဘူး တို႕ ရွာႏိုင္တုန္း အျမတ္ထုတ္ ပါးပါလွီး တပတ္ရိုက္ျပီး ရွာထား
လိုက္အံုးမယ္ ဟုတ္တာေတြေကာ မဟုတ္တာေတြေကာ ရွာၾက ေဖြၾက။ ေအာ္
တရားရွာမည့္အရြယ္မ်ားကို ၾကည့္ပါအံုး ဆံျဖဴ သြားက်ိဳး ကံမြဲ ဥာဏ္မြဲ အခ်ိန္
၀ီရိယ တရားေတြလည္း ငယ္တုန္းကေလာက္မေကာင္း၊ ကံတရားေတြကလည္း
ငယ္တုန္းကေလာက္မေကာင္း၊ ဥာဏ္ေတြကလည္း ငယ္ငယ္ကေလာက္ မထက္
ျမတ္ေတာ့ပါ။ ေအာက္ တစ္သံသရာလံုးကအမွားကို အမွန္ထင္ခဲ့ေသာ အရာကို
ဒီဘ၀မွာမ်ား အျမင္မွန္ေအာင္ ၾကည့္ျပီး အမွန္ျပင္ႏိုင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တရားႏွင့္
ပညာရွာမယ္၊ တရားသျဖင့္စီးပြားရွာမယ္၊ တရားေသာေနထိုင္နည္းနဲ႕မ်ားေနထိုင္
မယ္ဆိုရင္ ျမတ္ဗုဒၶအလိုက် ၾကီးပြားခ်မ္းသာမည့္ ေနနည္းပါပဲလို႕ ...........။

တစ္စ တစ္စ စြန္႕၀ံ့မွလွ်င္ ဘ၀ေနာက္ေနာင္ ဆက္တိုင္းေကာင္း၏။
ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ ) ျပည့္ျပည့္

Read more...
 

ထေနာင္းရိပ္ © 2008. Design By: SkinCorner