Sunday, September 25, 2011

ေပးသူ ယူသူ စိတ္ထားျဖဴ

         ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္တိုင္းဟာ ဒါနဆိုတဲ့ တရားျပဳဖူးၾကမွာပါ။ ဒါန ဆိုတာဟာ
လုပ္ရပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ မိမိပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုကို တစ္ပါးသူအား ေပးကမ္း၊ စြန္႔လႊတ္
လိုက္ရျခင္းပါပဲ။ အဲ စိတ္ဓာတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ပစၥည္းအေပၚမွာ တပ္မက္တဲ့ ေလာဘ၊
တဏွာကို ပယ္သတ္ေနတာပါ။ တစ္ဖန္ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္အေပၚမွာ ထားတဲ့ စိတ္ကလည္း
အေဒါသ ေမတၱာစိတ္ဓာတ္နဲ႔ေပ့ါ။ ေမတၱာရွိလို႔သာ လွဴျဖစ္တာပါ။ လွဴျပီးတဲ့ေနာက္မွာ
လွဴလိုက္ျခင္းအေပၚ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာနဲ႔ ေတြးေတာေနမယ္ဆိုလွ်င္လည္း ဒါဟာ ဘာ၀
နာပညာ ျဖစ္တာပါပဲ။ ဒီေတာ့ လွဴတဲ့သူေတြက စိတ္ထားျဖဴစင္ရပါမယ္။ ဘယ္ကဲ့သို႕႔ စိတ္
ထားျဖဴစင္ရမလဲဆိုေတာ့။ ေပးလွဴျခင္းသည္ သံသရာရွည္ရန္မဟုတ္၊ သံသရာ၀ဋ္က ျပတ္
ဖို႔စိတ္ထားနဲ႔ တဏွာဆိုတဲ့ အညစ္အေၾကးဦးမေဆာင္ဘဲ ပညာအသိတရား ဦးေဆာင္လွဴ
တတ္ရပါမယ္။ ဒါဟာေပးသူဘက္ကျဖဴစင္ျခင္းပါ။ ေပးသူကျဖဴစင္သလို ယူသူကလည္းပဲ
ျဖဴစင္ရပါမယ္။
          အာမိသ ပစၥည္းမ်ားသံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္မပ်က္စီးဖို႔ အရွည္တည္တံ့ႏိုင္
ဖို႔ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔သာ သံုးေဆာင္သင့္တာပါ။ သို႔မဟုတ္ဘဲ အာမိသအေပၚ တဏွာ
မာန ဒိ႒ိ ဆိုတဲ့ တရားသံုးပါးနဲ႔စြဲကပ္ျပီး သံုးေဆာင္မိလွ်င္ေတာ့ ယူတဲ့သူဟာ အယူမတတ္
ျဖစ္မွာပါ။ ျဖဴစင္မႈနဲ႔ယူတဲ့အခါ ယူျခင္းဟာ ျမတ္ပါတယ္။ မျဖဴစင္တဲ့အခါမွာေတာ့ ယူသမွ်
ပူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယူတဲ့သူဟာလည္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ သိကၡာသံုးရပ္ အက်င့္
ျမတ္ေတြကို က်င့္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတ့ဲ ျဖဴစင္မႈနဲ႔သာ ယူသင့္ပါတယ္။ ယူေတာ့လည္းပဲ မလို
အပ္ေသာအရာမ်ားကို ေပးသမွ်ယူတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ လုိအပ္သည္ကိုသာ ယူျခင္းျဖင့္ မိမိရဲ႔
တဏွာ ေလာဘကို ပယ္သတ္ရမွာပါ။ လိုခ်င္ပိုင္ဆိုင္လိုတဲ့စိတ္ဟာ ပူပန္ေသာက ျဖစ္ရပါ
တယ္။ မရခင္မွာ ပူပန္ေနရသလို ရျပီးတဲ့အခါမွာလည္းပဲ မပ်က္စီးေအာင္ ပူပန္ရျပန္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ပူပန္မႈေတြက ကင္းခ်င္တယ္ လြတ္ခ်င္တယ္ ေအးျငိမ္းခ်င္ပါတယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့
ပိုင္ဆိုင္ရယူလိုစိတ္ကို ပယ္သတ္ရပါမယ္။ ဒါဟာ ေပးသူေရာ ယူသူပါ က်င့္သံုးသင့္တဲ့ တရား
ပါပဲ။
            ဓမၼကို ေပးလွဴျခင္းသည္ကား မြန္ျမတ္လွပါ၏။ သံသရာ၀ဋ္ကို ျပတ္ေစႏိုင္၏။ ဓမၼကို
ေပးသူသည္လည္း ဓမၼကို က်င့္သံုးသူ၊ ဦးထိပ္ပန္ဆင္သူ၊ ေသခ်ာနားလည္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။
ဒါမွသာ ယူသူဘက္မွ မွန္ကန္ေသာ ဓမၼကို ရရွိမွာပါ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အဓမၼကိုေပးသူ ယူသူ
ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ယူသူကလည္း ဓမၼကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားမွ လက္ခံႏိုင္မွာပါ။ ဘယ္ေလာက္
ေပးခ်င္သည္ျဖစ္ေစ လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူကို ေပးလို႔မရပါဘူး။ ေပးလွဴျခင္းတကာတို႕တြင္ ဓမၼကုိ
ေပးလွဴျခင္းသည္ကား မြန္ျမတ္လွပါေပ၏။ ျဖဴစင္ရပါေပ၏။ ျဖဴစင္ေသာ ဓမၼကို ျဖဴစင္သူတို႔သာ
လက္ခံႏိုင္ၾကေပ၏။ ဒါေၾကာင့္ ေပးသူ ယူသူ စိတ္ထားျဖဴ လို႔ေျပာလိုက္ရတာပါ။

တစ္စ တစ္စ စြန္႔၀ံ့မွလွ်င္ ဘ၀ေနာက္ ေနာင္ ဆက္တိုင္းေကာင္း၏။
ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ )

Read more...

Monday, September 19, 2011

သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူ

            ဗုဒၶျမတ္စြာက မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္ နိဗၺာန္ကို လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳခ်င္သူေတြဟာ
ပဓာနိယဂၤတရား ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုရမယ္လို႕ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီတရားေတြထဲက ပထမဆံုး အေျခခံ
တရားကေတာ့ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းရယ္ပါ။ သဒၶါဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္
တို႕အတြက္ အေျခခံျပည့္စံုရမယ့္တရားတစ္ခုပါ။ အားလံုးမွာ သဒၶါယံုၾကည္ျခင္းရွိၾကေသာ္လည္းပဲ သဒၶါ
တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူကေတာ့ ရွားပါးပါတယ္။ သဒၶၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုုသူမွာ ဘယ္လို အရည္အခ်င္းေတြ ရွိ
ျပီလဲဆိုတာ တိုင္းတာဖို႕ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က ေပတံ ေပးထားခဲ့ပါတယ္။
            ပထမဆံုး သဒၶါျပည့္စံုျပီလားဆိုတာကို ' ဒႆနကာေမာ သီလ၀ေတာ ' တဲ့ ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္
ျပည့္စံုသူေတြကို ေတြ႕ခ်င္ ျမင္ခ်င္ ဖူးခ်င္လိုတဲ့ စိတ္ရွိျခင္းပါ။ ဘယ္အရပ္မွာေနတဲ့ ဘယ္သူကေတာ့
အက်င့္သီလနဲ႕ ျပည့္စံုတယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ခ်င္ ဖူးျမင္ခ်င္တဲ့ စိတ္မ်ိဳးျဖစ္လာတယ္။ အဲ
ေနာက္ ဒုတိယ တစ္ခ်က္က ' သဒၶမၼံ ေသာတု မိစၦတိ ' ပါတဲ့။ ကိုယ့္ထက္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ျမင့္ျမတ္
တဲ့ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားထံကေန သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားမွတ္သားခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိသူပါ။ သူ
ေတာ္ေကာင္းတရား၊ စိတ္ျငိမ္းေအးေၾကာင္း စကားေတြ ၾကားရလွ်င္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ေနတယ္။
ဒါဟာလည္း သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမွာသာ ျဖစ္တာပါ။ တတိယ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ' ၀ိနေယ မေစၦရ
မလံ ' ပါ။ မစၦရိယ ဆိုတဲ့ အညစ္အေၾကးကင္းသူ ျဖစ္သတဲ့။ မစၦရိယ ဆိုသည္ကား ' မာ ဣဒံ အစၦရိယံ
အေညသံ ေဟာတု ' ပါ။ ကိုယ္ရရွိ ပိုင္ဆိုင္ၾကီးပြားေနသလို သူတပါးေတြ ရရွိပိုင္ဆိုင္ ၾကီးပြားမွာကို
ေၾကာက္ျခင္းဟာ မစၦရိယရဲ႕ သေဘာပါ။ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမွာေတာ့ ကိုယ္ခ်မ္းသာလွ်င္ သူ
တပါးလည္း ခ်မ္းသာေစခ်င္ ၾကီးပြားေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြရွိေနသတဲ့။
             ဒီလို အရည္အခ်င္း္ သံုးခုနဲ႕ ျပည့္စံုသူကို သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူလို႕ ေခၚပါတယ္။ သတ္
မွတ္ပါတယ္။ အရည္အခ်င္းဆိုတာ ေမြးဖြားလာကတည္းက ပါလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေမြးက
တည္းက ပါလာတာ အရည္အေသြးေတြပါ။ ေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြးေရာ၊ မေကာင္းတဲ့ အရည္အ
ေသြးေတြပါ ပါလာတာပါ။ ကိုယ္ကေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြးေတြကို ေသြးေပးပါမွ အရည္အခ်င္းဆို
တာ ျပည့္စံုလာမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ကာေနၾက
ရပါမယ္။
ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ )

Read more...

သူေတာ္ေကာင္း၏ အရည္အခ်င္း

            သူေတာ္ေကာင္းဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ျမန္မာလိုရိုးရိုးေလး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကည့္လွ်င္ သူေတာ္ လာေအာင္ ကာင္းတ့ဲအလုပ္ေတြ လုပ္ျပသူ လို႕ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ပါဠိေ၀ါဟာရ အေနအားျဖင့္ သပၸဳရိသ၊ သဗၻိ စသည္ျဖင့္ ဖြင့္ျပထားပါတယ္။ သေႏၱာ ပုရိေသာ သပၸဳရိေသာ လို႕ ဆိုပါ တယ္။ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ေတြရွိသူလို႕ဆိုပါတယ္။ ဘယ္လိုအက်င့္ သည္ ေကာင္းျမတ္ သလဲ ဆို တာကုိ ဗုဒၶျမတ္စြာက အဂၤုတၱရနိကယ္ထဲရွိ ထိုထိုသုတၱန္မ်ားစြာတြင္ ေဟာၾကားထားခဲ့ပါတယ္။
            သူတထူးရဲ႕ ေက်းဇူးကို သိတတ္ျခင္းဟာ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ရဲ႕ အရည္အခ်င္းတစ္ခုပါပဲ။ ဒါကုိ ပါဠိ စာေပမွာေတာ့ ကတညဳတ လို႕ဆိုပါတယ္။ ေက်းဇူးကုိသိျပီး ေက်းဇူးတရားကို ဆပ္တတ္ ရပါ မယ္တဲ့။ ေနာက္ အရည္အခ်င္းတစ္ခုကေတာ့ ငါးပါးသီလလံုျခံဳျခင္းရယ္ပါ။ ငါးပါးသီလကို ခါး၀တ္ ပုဆိုးပမာ ျမဲျမဲျမံျမံ ေစာင့္ထိန္းသူဟာဘယ္ေနရာ ေရာက္ေရာက္  ေကာင္းတဲ့အမႈေတြကိုသာ ျပဳမွာပါ။ ေနာက္ထပ္အဆင့္ျမင့္တဲ့ အရည္ အခ်င္းတစ္ခုကေတာ့ မိမိငါးပါးသီလလံုသလို သူတပါးကိုလည္း လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းေစျခင္း ပါပဲ။ ဒါက ပို၍အဆင့္ျမင့္လာျပီေပ့ါ။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းပါ။ သဒၶါ ျပည့္စံုလာလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ 
              ၀ီရိယသည္ကား သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ အရည္အခ်င္းကို တိုးျမွင့္ျခင္းပါပဲ။ ေလာကမွာ လူေတာ္လူေကာင္းဆိုတာ ဒီအတိုင္းျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ ၀ီရိယ ရွိမွသာ ျဖစ္လာမွာပါ ။ ေနာက္သူေတာ္ေကာင္း စြမ္းအားတစ္ရပ္ကေတာ့ သတိပါ။ သတိမရွိလွ်င္ ကိေလ သာ ဆြဲေခၚရာ မေကာင္းမႈမ်ားကုိလုပ္မိေနမွာပါ။ သတိရွိေသာအခါမွာေတာ့ ကုသလဓမၼေတြ   ဆာင္ရြက္ျပီး ေကာင္းတဲ့ ဓာတ္ေတြ တိုးပြားလာမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တည္ၾကည္ျခင္း သမာဓိပါ။ သမာဓိရွိလာလွ်င္ စိတ္ဟာ မပံ်႕လြင့္ေတာ့ဘူး။ တည္ျငိမ္လာပါတယ္။ ဒါဟာလည္း မေကာင္းမႈမွာ စိတ္ကိုမေမြ႕ေလ်ာ္ေအာင္ ထိန္းတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းရဲ႕ စြမ္းအားတစ္ရပ္ပါပဲ။ ေနာက္အရည္အခ်င္္းက 
ေတာ့ ပညာပါ။ ပညာဥာဏ္ရွိသူဟာ ေကာင္း၏ ဆိုး၏ ခြဲျခားသိသြားပါျပီ။ ဒီထက္အဆင့္ျမင့္တဲ့ ပညာက
ေတာ့ ရုပ္တရား၊ နာမ္တရားတုိ႕ အေပၚမွာ မွန္ကန္တဲ့ အျမင္ရွိျခင္းပါ။ ဒီလိုတရားေတြနဲ႕ ျပည့္စံုလာသူကို
သပၸဳရိသ၊ သႏၱိ၊ သဗၻိ လို႕ ေခၚတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအရည္အခ်င္းေတြနဲ႕ ျပည့္စံုေအာင္ၾကိဳးစားရင္း သူေတာ္
ေကာင္းတို႕ လမ္းေလွ်ာက္လမ္းၾကရမွာပါ။
ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ )


Read more...
 

ထေနာင္းရိပ္ © 2008. Design By: SkinCorner