Tuesday, November 29, 2011

ေ၀ဒနာ မွတ္တမ္း-၁

                     ၂၄ ရက္ေန႕ အစာအိမ္ ေရာဂါျပသခဲ့တယ္။
၂၅ ရက္ေန႕ နံနက္မွာ ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ ေဆးရံုၾကီးမွာ သြားဖံုးခြဲကာ
အံသြားႏႈတ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေန႕ ညေနက စတင္ျပီး ေ၀ဒနာကို အျပင္း
အထန္ ခံစားရတယ္။ ညလည္း အိပ္မေပ်ာ္ဘူး။ ၁၂ နာရီထိုးေနျပီ
အိပ္မရဘူး။ ကိုက္တယ္၊ နာတယ္၊ ဘာလို႕တရားေတြ မွတ္မရသလဲ?
                   တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေ၀ဒနာဟာ ဒုကၡခ်ည္းပါပဲေလ။
သုခဆိုတာ ဘာကမွ် ရွာမရပါလားလို႔................။
“သေဗၺ သခၤါရာ ဒုကၡာ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။
 အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧတ မေဂၢါ ၀ိသုဒၶိယာ။ ”
                သခၤါရ တရားဟူသည္ကား ျဖစ္ျပီးသည့္ေနာက္တည္ေထာင္
ႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲလ်က္ မျမဲလံုးလံုး အသံုးမက် ဒုကၡခ်ည္းပါတကား..........။
                 ထင္ရွားတာ ေပၚတာကို ၾကည့္တာဟာ ၀ိပႆနာ။ ဒီေလာက္
ထင္ရွားေနတဲ့ ေ၀ဒနာ ဘာလုိ႕၀ိပႆနာ မဆိုက္သလဲ ?
၂၆ ရက္ေန႕
               ေ၀ဒနာဟာ သက္သာသေယာင္ ရွိေပမယ့္ မသက္သာပါ။
ေ၀ဒနာဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ ဆိုတာ ရွာၾကည့္ပါတဲ့။ ေ၀ဒနာ
ဟာ ပဋိစၥသမုပါဒ္ ေဒသနာအရ ဖႆေၾကာင့္ျဖစ္တာပါ။ ဖႆဆိုတဲ့
ေတြ႕ဆံုၾကံဳၾကိဳက္မႈေၾကာင့္ ေ၀ဒနာျဖစ္လာရတာ။ ဖႆကလည္း သူ႕
အလိုလိုျဖစ္တာမဟုတ္ သဠာယတန ေၾကာင့္ရယ္ပါ။
              အာရံုနဲ႔ ဒြါရ တုိက္ဆိုင္တဲ့အခါ ဖႆေလးေၾကာင့္ ၾကိဳက္တယ္
မၾကိဳက္ဘူး ဆိုတဲ့ ေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚလာတာ။ ထိုေ၀ဒနာမွာ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့
အေၾကာင္း ခ်ဳပ္ရင္ အက်ိဳးေ၀ဒနာပါ ခ်ဳပ္မယ္။ ေ၀ဒနာကို ခ်ဳပ္ေအာင္လုပ္
ရမွာမဟုတ္။ ေ၀ဒနာျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကို ခ်ဳပ္ေအာင္လုပ္ရမွာပါ။
               အရာအားလံုးဟာ သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ျဖစ္လာၾကတာ မဟုတ္။
ျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းေလးေတြနဲ႔ အတူတကြ ျဖစ္လာၾကျခင္းပါ။ အေၾကာင္း
ခိုင္မာလွ်င္ ခိုင္မာသေလာက္ အက်ိဳးကလည္း ခိုင္မာၾကသည္ခ်ည္းပါပဲ။
              အဲ့လိုပါပဲ......... သတၱ၀ါအားလံုးဟာ ဘ၀ေလးေတြ ကိုယ္စီပိုင္ဆိုင္
ထားၾကပါတယ္။ အဲ ဘ၀ရရွိလာတယ္ဆိုကတည္းက ရရွိေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း
ဘ၀သမုဒယ ျပဳခဲ့ၾကလို႔ပါပဲ။
            ဘ၀ရွိလွ်င္ ဘ၀ကင္းျပတ္တဲ့ ဘ၀နိေရာဓ ဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။
ဘ၀ေတြက ကင္းလြတ္တဲ့ ဘ၀နိေရာဓ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဘ၀
နိေရာဓဂါမိနိပဋိပဒါ လမ္းစဥ္က်င့္ရပါမယ္။
           သတၱ၀ါေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ဘ၀ထဲမွာ ေပ်ာ္ျပီး မလြတ္ေျမာက္ခ်င္
ၾကသလဲ ဆိုတာ အေျဖရွာၾကည့္ေတာ့
         “ဘ၀ဆိုတာဟာ ဒုကၡမွန္း မသိၾကလို႔ပါ ။ ”
          ဟုတ္ပါတယ္။ ဒုကၡ ဆင္းရဲဆိုတာ မသိၾကလို႔ ေပ်ာ္ၾက ရႊင္ၾကနဲ႔
တစ္ခ်ိဳ႕ကထင္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕တင္မကပါဘူး စာေရးသူအပါအ၀င္
အႏၶပုထုဇဥ္ေတြဟာ ဘ၀ဟာေပ်ာ္စရာလို႔ ဘယ္မွာ ဒုကၡလဲလို႔ ထင္
ေနၾကတာ။
           ဘုရားျမတ္စြာက ဘ၀ဆိုတာ ဒုကၡပဲတဲ့။ ဘ၀မွာ ျပည့္စံုတယ္
ဆိုတာ မရွိဘူး ဟိုဟာလို ဒီဟာလိုနဲ႔ ျပီးျပည့္စံု ခ်မ္းသာပါတယ္ ဆိုတဲ့
ဘ၀ဟာ မရွိပါဘူး။ ထိုကဲ့သုိ႕ လိုတာျဖည့္ေနရတာကုိက ဒုကၡပါပဲတဲ့။
ဘ၀ဆိုတာ ဒုကၡလို႔သိမွ ဘ၀ကို မလိုခ်င္စိတ္ျဖစ္မွာပါ။
           ဘ၀ဟာ ခ်မ္းသာတယ္ထင္ေနလွ်င္ ဘ၀အေပၚ တပ္မက္မႈနဲ႔
ဘ၀ရေအာင္ ဘ၀မေပ်ာက္ေအာင္ပဲ အားထုတ္ေနမွာ.....။
          ဘ၀ဆိုတာ တကယ့္ဆင္းရဲမွန္းသိေတာ့ “ဘ၀နိေရာဓ” လို႕
ေခၚတဲ့ ဘ၀ကင္းျပတ္တာကို လိုခ်င္လာပါတယ္။ ဘ၀ကင္းျပတ္ေစ
တဲ့နည္းက ဘယ္မွာလဲ။
            ရွိပါတယ္။ “ဘ၀နိေရာဓ ဂါမိနိပဋိပဒါ” ဆိုတဲ့ မဂၢင္ ရွစ္ပါး
အက်င့္ တရားပါ။
           ဘ၀ဆိုတာ ဒုကၡပါလားလုိ႕ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိျမင္ျခင္းဟာ
“သမၼာဒိ႒ိ” Right Understanding ပါ။
          အဲ့ဒီလို မွန္ကန္တဲ့ အျမင္ေလးရွိလာျပီဆိုလွ်င္ မွန္မွန္ကန္ကန္
ေတြးျခင္းဆိုတဲ့ “သမၼာသကၤပ” ရွိလာမွာပါ။
           ထိုကဲ့သုိ႕ မွန္ကန္စြာ ျမင္ေတြး လာလွ်င္ အေျပာအဆိုေတြလည္း
မွန္ကန္လာမယ္။
          အျပဳအမူေတြလည္း မွန္ကန္လာမယ္။ အလုပ္အကိုင္ေတြလည္း
မွန္ကန္လာပါမယ္။
          ဒါေတြကို သမၼာ၀ါစာ၊ သမၼာကမၼ ႏၱ၊ သမၼာအာဇီ၀ဆိုျပီးေခၚတာပါ။
ေနာက္ေတာ့ ဒါေတြကို သိေလ သာမန္ထက္ပိုမို လြတ္ေျမာက္ခ်င္စိတ္နဲ႔
ၾကိဳးစားက်င့္တယ္။ “သမၼာ၀ါယာမ” ေပါ့။
          လြဲမွားေသာ အက်င့္မျဖစ္ေအာင္ “ သမၼာသတိ” ဆိုတဲ့ သတိပ႒ာန္
ေလးပါးနဲ႔လည္း ထိန္းလာပါတယ္။
          ေနာက္ေတာ့ စိတ္ကေလးဟာ တည္ျငိမ္ျပီး သဘာ၀တရားတို႔ရဲ႕
တနည္းအားျဖင့္ ဘ၀ရဲ႕ဒုကၡအမွန္ ဆိုတာသိ...ဘ၀ရေစတဲ့ ဘ၀သမုဒယ
ေတြ ျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ ထိုသုိ႕ သိလည္းသိ ပယ္လည္းပယ္ႏိုင္တဲ့ သမာဓိ
မ်ိဳးဟာ သမၼာသမာဓိပါပဲ။
          မဂၢင္ ရွစ္ေဖာ္ ယာဥ္ပ်ံေတာ္နဲ႔ ျပည့္စံုမွ ဘ၀ကေနကင္းလြတ္မွာပါ။
ေအာ္ ေနာက္ဆုံုး အားလံုးသိၾကတဲ့ “ သိ၊ ပယ္၊ ဆိုက္၊ ပြား” ဆိုတဲ့ ကိစၥေလး
မ်ိဳးဟာ ေတာ္ေတာ္ အေရးပါသြားပါကလားလို႕ေအာက္ေမ့သတိရရင္း...
ေ၀ဒနာမွတ္တမ္း အပိုင္းတစ္အျဖစ္ ေ၀ဒနာေတြ ခံစားရင္း စာမေရးလွ်င္
မေနႏိုင္သည့္ လက္က ကီးဘုတ္ေပၚ ေျပးလႊားခဲ့ရတာပါပဲ...................။

တစ္စ တစ္စ စြန္႕၀ံ့မွလွ်င္ ဘ၀ေနာက္ေနာင္ ဆက္တိုင္းေကာင္း၏......။

ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ )Read more...

Friday, November 4, 2011

ကိုယ့္ဘ၀ကို မေမ့ပါနဲ႔

           လူေတြဟာ ကိုယ္ကိုတိုင္ ကေလးဘ၀ကေန လူၾကီးဘ၀ေရာက္လာခဲ့ၾကပီးမွ
ကေလးဘ၀ကို ေမ့သြားတတ္ၾကတယ္။ ကုိယ္ကိုတိုင္ သားသမီးဘ၀ကေန မိဘဘ၀
ေရာက္လာၾကပီး သားသမီးဘ၀ကိုေမ့သြားတတ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘ၀ေမ့သြား
ၾကျခင္းရယ္ပါ။ ကိုယ္ဘ၀ကိုယ္ ေမ့ေလ်ာ့သြားသူဟာ သူမ်ားကိုလည္း ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္
ဆိုတာ ကင္းမဲ့တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို စာေရးဆရာ ဆရာေၾကးမႈံေရးသားျပီး အကယ္ဒမီ
သုေမာင္ဆုိထားတဲ့ ကမၻာၾကီးျငိမ္းခ်မ္းပါေစ...ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးၾကားပီး ေရးျဖစ္ခ့ဲတာ။
           ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကလည္းပဲ ဘ၀ေမ့တဲ့သူဟာ တရားမေတြ႕
ပါဘူးလို႕ သုတၱန္အထင္အရွားမိန္႕မွာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါက ေတာင္းစားေနရတဲ့ ကေလး
ေလးတစ္ေယာက္ကုိ အရွင္အာနႏၵာက သနားကရုဏာျဖစ္လို႕ ေက်ာင္းေခၚလာပီး သကၤန္း
၀တ္ေပးခဲ့တယ္။ ထိုကေလးေလးဟာ ကုိရင္ကေလးျဖစ္ခဲ့တယ္။ အရွင္အာနႏၵာရဲ႕တပည့္
ျဖစ္တာေၾကာင့္ စားရေသာက္ရ ဘုန္းကံျမင့္မားကာအသားအရည္ စုိျပည္၀င္း၀ါလို႔ ျဖစ္လာ
ခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႕ တစ္ေန႕က်ေတာ့ ကိုရင္ေလး လူထြက္ခ်င္လာတယ္။ ဒါနဲ႕ သူက သူရဲ႕ ေတာင္း
စားခဲ့တဲ့ ခြက္ေလးကိုျပန္ၾကည့္ျပီး ကုိယ့္ဘ၀ကို ျပန္သတိရသြားတယ္။ ဒါနဲ႕ မထြက္ျဖစ္
ေတာ့ဘူးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခါလည္း အဲ့လုိထြက္ခ်င္လာတာနဲ႔ ဒါေလးေတြျပန္ၾကည့္ျပီး သံ၀ဂ
ရျပီး မထြက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကိုရင္ေလး တရားရသြားခဲ့တယ္။ ရဟႏၱာျဖစ္
သြားတယ္။ ဒါနဲ႕ သူဘ၀ကုိ ျပန္သတိရေစတဲ့ ထိုခြက္ကေလးကို သူက ဆရာအျဖစ္တင္ထား
လိုက္တယ္။ သူ႕ဆရာဟာ ဒီခြက္ကေလးေတြပဲလို႔ သူကေျပာခဲ့တယ္။ ဒါဟာသူ႕ဘ၀ကို
သူမေမ့လို႔ တရားရခဲ့တာ။ တရားအသိထူးရခဲ့တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ လူတုိင္းဟာကုိယ့္ဘ၀ကို
ကိုေမ့သင့္ဘူးေပါ့။ ကိုယ့္ဘ၀ကိုကို ေမ့ေနတယ္ဆိုတာ ကိုယ္အိုတာ ကိုယ္သတိမထားဘဲ
ေမ့ေနတာ ကိုယ္နာတာကိုယ္ သတိမထားဘဲေမ့ေနတာ ကိုယ့္အေသကို ကိုုယ္ေမ့ေနတာ
ဒါဟာလည္း ကိုယ့္ဘ၀ကို ကုိယ္ေမ့ေနတာေတြဘဲေပါ့။ ဒါေတြဟာ မေမ့သင့္တဲ့ တရားေတြ
အျမဲ ဆင္ျခင္သင့္တဲ့ တရားသေဘာအသိမွန္ေတြပါ။ ဒါေတြကို အျမဲမျပတ္ဆင္ျခင္ေတြး
ေတာေနျခင္းျဖင့္ တရားအသိထူးေတြရရွိလာႏိုင္တယ္ဆုိတာ ကိုယ္စီ ကုိယ္စီသေဘာက်
ျပီး မိမိတို႔ဘ၀ေတြကို မေမ့ေအာင္ အျမဲမျပတ္ဆင္ျခင္ေသာအားျဖင့္ တရားအသိဥာဏ္
ရင့္သန္ႏိုင္ၾကပါေစ...............။

ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ )

Read more...

Wednesday, November 2, 2011

လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ပါ

              ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိပိဋကဆရာေတာ္မ်ား ေပၚထြန္းထြက္ေပၚခဲ့သည္မွာ ၁၂ ပါးပင္ရွိခဲ့ပါပီ။
ယခု ၁၂ ပါးေျမာက္ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဓ ဆရာေတာ္သည္ကား စစ္ကိုင္းျမိဳ႕သုေဗာဓာရံု
ေက်ာင္းတိုက္မွ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုဆရာေတာ္ဘုရားအား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေမွာ္ဘီျမိဳ႕
ေအာက္၀ါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ တည္ရွိတဲ့ ဓမၼဒူတေဇတ၀န္ေတာရ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးအတြင္းမွာ
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုအခါမွ ဆရာေတာ္က ေက်ာင္းရွိသံဃာေတာ္မ်ားကို ၾသ၀ါဒစကားေလးတစ္ပုဒ္
ခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါတယ္။
             အရွင္ဘုရားတို႕ သာသနာေတာ္မွာ အက်ိဳးရွိစြာေနမယ္ထိုင္ႏိုင္ဖို႕  တပည့္ေတာ္ စကားေလးတစ္ခြန္းလက္ေဆာင္ပါးခဲ့ပါ့မယ္။ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ၾကပါဘုရား။ မိမိတို႕ ေလွ်ာက္
လွမ္းေနတဲ့ သာသနာေတာ္ၾကီးအထဲမွာ ထိုင္မေနဘဲ ဘယ္အထိေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္မယ္
ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ၾကပါ။ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူဟာ သူေရာက္ခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္
ကို တစ္ေန႕ေန႕ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေရာက္မွာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေတာ့ ဘယ္တူပါ့မလဲ
တစ္ခ်ိဳ႕က ကံ၊ဥာဏ္၊၀ီရိယ အားလံုးသာတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ကံပဲသာတယ္။ တစ္ခ်ိဳက ဥာဏ္ပဲသာ
တယ္။ က်န္တာေတြ ၾကိဳးစားမွရတယ္။ အဲ တပည့္ေတာ္တို႕ဘာလုပ္ရမလဲဆိုရင္ ငါဒီေလာက္ဆို
ေတာ္ပါပီဆိုျပီး ရပ္မေနဘဲ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ၾကရမွာပါ။ ခု တပည့္ေတာ္ဆို ဥာဏ္သိပ္ေကာင္း
တာမဟုတ္ပါဘူး သာမာန္ေလာက္ပါပဲ။ တပည့္ေတာ္ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ခဲ့လို႕ ခုလိုေအာင္ျမင္
ခဲ့တာ တပည့္ေတာ္ေရာက္ခ်င္တဲ့ေနရာေရာက္ရွိခဲ့တာပါ။ အာလံုးေသာ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္
ေတြလည္းပဲ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ၾကပါ။ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူဟာ ခရီးဆံုးကို ေရာက္ၾကရမွာပါပဲ
တပည့္ေတာ္လည္းပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ေနရအံုးမွာပါပဲ။ သာသနာမွာ လုပ္စရာေတြက အမ်ားၾကီး
ရယ္ပါ။ ဘာမွ အားေလ်ာ့စရာမရွိပါဘူး။ ကိုယ္က တတ္ႏိုင္တဲ့ေနရာ ထမ္းႏိုင္တဲ့ေနရာကေန
ထမ္းေဆာင္ေနဖို႔ပါပဲ။ ကုိယ္လုပ္ႏိုင္ရဲ႕သားနဲ႔ အားေလွ်ာ့တာမ်ိဳး ဆက္မေလွ်ာက္ေတာ့တာမ်ိဳး
မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ကိုယ္က အျမဲလမ္းဆက္ေလွ်ာက္ေနရင္ လုပ္စရာဆိုတာ ရွိျပီးသားပါလို႔
ေျပာျပရင္းတပည့္ေတာ္ရဲ႕ ၾသ၀ါဒ ကထာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္ ဘုရား။
        သာဓု .......... သာဓု................သာဓု။
          ထိုေန႕က အဖ်ားေတြတက္ေနတဲ့ စာေရးသူဟာ တိပိဋက ဆရာေတာ္ရဲ႕ လမ္းဆက္
ေလွ်ာက္ပါကို နားေထာင္ျပီး လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ အားအင္ေတြျပည့္၀ခဲ့ပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ ရည္
မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆုိတာ ရွိျပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေရာက္ျပီးရင္ ထိုင္
ေနတတ္ၾကတယ္။ ရည္မွန္းထားတာေတာ့ရွိတာေပါ့။ ကိုယ္ရည္မွန္းထားတာသည္ ဘ၀အတြက္
ျပီးျပည့္စံုေသာ ပန္းတိုင္မ်ိဳးေရာျဖစ္ရဲ႕လား။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးဟာ ဘုရားအျဖစ္ကို
ေရာက္ေတာ္မူျပီး ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူတဲ့အထိ ၄၅၀ါ ကာလပတ္လံုး သာသနာေတာ္ၾကီးကို စည္
ပင္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ ေနေတာ္မမူခဲ့ပါဘူး။ ထိုင္ေနခဲ့
တာမ်ိဳးမရွိခဲ့ပါဘူး။ ပန္းတုိင္ဆိုတဲ့ နိဗၺာန္ၾကီးကို ရရွိျပီးျဖစ္ေပမယ့္။ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ေနခဲ့ပါ
တယ္။ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လို႔ အမည္ခံထားတဲ့ သူေတြေရာ ရွင္၊
ရဟန္းေတြပါ အားက်စရာ အတုယူရမွာပါ။ ခုေတာ့ သာသနာ့၀န္ထမ္းရွင္၊ ရဟန္းေတြ ဘက္
ကလည္း ေတာ္ျပီ ဓမၼစရိယ ေအာင္၊ လူေတြဘက္ကလည္း ေတာ္ပီ ေသာတာပန္ေလာက္ဆို
ေအာ္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ေတာ္ျပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ အထက္အထက္ မဂ္၊ ဥာဏ္ ေတြနဲ႔
ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္ေတာ့သလိုျဖစ္သြားတယ္။ တကယ့္ နိဗၺာန္ၾကီးနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလိုမ်ိဳးျဖစ္
သြားပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္ရမွာကို ၾကိဳးစားမႈမရွိေတာ့ဘဲ ဘာျဖစ္ရင္ေတာ့ ေတာ္ပါပီ ဆိုတဲ့
စိတ္ဓာတ္ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တပည့္လို႔ ေျပာရမွာေတာင္ မေျပာ၀ံ့ပါဘူး။ ဖ်ားေနေပမယ့္
ဒီစာေလးေရးမိခဲ့တယ္ အဲ့ဒီေန႕ကေပါ့...........။
              ေအာ္ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းရမွာ လက္ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ တဲြေခၚရမွာ
လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ဆဲြေခၚရမွာပါလားလို႔ အေတြးေလးလည္း ၀င္မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ဒီစာေလးကို ဖတ္မိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတို႕ ရဟႏၱာျဖစ္ေလာက္တဲ့ ကံေတြပါ
လာပါသားနဲ႔ ေသာတာပန္ေလာက္ေတာ္ပါပီဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးမထားရွိပဲ လမ္းဆက္
ေလွ်ာက္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးသား ထားရွိၾကပါလို႔တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

ေမာင္ပညာ ( ေကတုမတီ )

Read more...
 

ထေနာင္းရိပ္ © 2008. Design By: SkinCorner